Sihteesmärk

Sõprusühingu ainus eesmärk on edendada ja süvendada suhteid Schleswig-Holsteini ja Eesti, eriti Plöni ja Lääne-Virumaa elanike vahel ja

  • intellektuaalsete
  • kultuuriliste
  • sotsiaalsete
  • poliitiliste
  • majanduslike

teadmiste edastamine.

Peale selle soovib ühing ringkondi kontseptionaalselt ning organisatoorselt toetada, et elavdada edasist maakondadevahelist koostööd ühistel üritustel ja projektidel nii Lääne-Virumaal kui Plönis

This post is also available in: German