Eesmärgid ja ülesanded

Plöni ringkonna toetus

Organisatoorne ja planeeringuline toetus, et elavdada ringkonna partnerlust Lääne-Virumaaga, näiteks ürituste ja projektide läbiviimisel Plönis ning Lääne-Virumaal.

Kontakt parteide ja fraktsioonidega ringkonna nõukogus

Korrapärased kontaktid ringkonna nõukogus esindatud parteidega on vajalikud, et tagada fraktsioonide toetus partnerluse ülalhoiuks. See hõlmab sõprusühingu sihtotstarbe, võimaluste ja toimetuste esitlust.

Infoteenus

Sõprusühing soovib tagada hea infovoolu nii väliselt kui siseselt. See tähendab, ühingute, parteide, ühenduste, ettevõtete ning koolide informatsioon tutvustades lähemalt Balti riike, eriti Eestit, et soodustada laiemat toetust selles partnerluses.

Siseselt, s.t. meie liikmete suhtes tuleb seda teha samal määral.

Infovahetus Eesti-Saksa sõprusühinguga Rakveres

Parem ja pideva koostöö huvides tuleb otsida tihedamat ja sügavamat kontakti Rakvere sõprusühinguga. See on eriti oluline juhul, kui nõudlus näiteks kultuuriürituste, jõulupakkide saatmise või teiste ürituste/kontaktide suhtes areneb, et mõlemal poolel oleks koostöö käigus lihtsam regulaarne ning täiuslik organisatsioon tagada.

Kultuur

Kontseptionaalne ja organisatoorne toetus ürituste läbiviimisel (näiteks: kontserdid, näitused, kultuurifestivalid, koori esinemised, etendustel jms) mõlemas ringkonnas. Alati jääb niinimetatud “turunduslik risk”, see tähendab et,  korraldaja vastutab kulude katte eest (reisikulud jms. kompenseeritakse sissepääsuhindade pealt). Kohalikud reklaamikulud (nt plakatid) Eesti partenerite poolt korraldatud üritustel Plönis kannab sõprusühing. Kõrgemate kulude katte otsustatakse erandjuhutumi näol individuaalselt.

Reisid – turismi toetamiseks Lääne-Virumaal

Turismi- ja inforeiside abil on meil soov Lääne-Virumaa kultuur, maastik, majandus ja sealsed elanikud Plöni elanikele lähemale tuua, et arendada paremat arusaamist üksteisest ja seeläbi jätkuvalt elus hoida olemasolevat partnerlust.Veelgi enam hõlmab see ka teabelevitamist reisimisvõimaluste kohta Eestist huvitatud klubidele, ühendustele, kohalikele omavalitsustele, koolidele ning ka  huvitatud üksikisikutele. Reisi kulud jaotatakse osavõtjate vahel ära, kusjuures lähtutakse soodustustest grupibroneerigutel. Reiside kavandamine, korraldamine ja läbiviimine on ühingu esimehe otsustada. Viimane sõltub suurelt reiside osavõtu suhtes üles näidatud huvist.

Avalikud suhted

Kõikidest tegevustest, milles sõprusühing osaleb, oleks soovitav nii tihti kui võimalik, avalikkust informeerida. Selle saavutamiseks ollakse tihedas kontaktis kohaliku ajakirjanduse esindajatega. Samuti on soovitav, et võimalikult täiuslik dokumentatsioon ühing tegevustest ja üritustest nt. printmeedias.

This post is also available in: German